Наше учешће на Ерасмус + европској конференцији у Бону у Немачкој

Александра Алексић  присуствовала је у име Школског тима за пројекте   европској конференцији Schools go green and digital – and Erasmus+ supports teaching excellence! која је реализована од 3. до 5. маја 2023.  у Бону у Немачкој

Наша школа одабрана је  као учесник на овој годишњој конференцији као једна од институција у нашој земљи која промовише и негује  напредне образовне праксе. У питању је Европска конференција о изазовима школа пред  климатским променама и дигитализацијом на којој је учествовало око 300 колега из школа скоро свих европских земаља. Тема конференције биле су „зелене школе“ и дигитализација као стубови напретка целог света.

Наша колегиница била је  један од предавача представљајући нашу школу као образовну институцију која кроз различите активности  промовише еколошку одговорност, одрживост и свест о здравим начинима живота. Увршћена је у званични билтен са осталим примерима најбољих пракси у Европи.  Фокус интересовања међународних колега који су изразили жељу да сарађују са нама био је начин на који ми као Тим у  малој школи   са удаљеним и разуђеним школским јединицама успевамо да  укључимо велики број наставника, ученика и њихових родитеља у различите аспекте свог рада и како пројектне активности утичу на мотивацију ученика,  разноврсност и квалитет образовања и на  општу школску културу.

У наставку су неки од линкова који воде ка овом догађају:

Званична страница Конференције:

https://www.kmk-pad.org/veranstaltungen/dokumentation/european-conference-schools-go-green-and-digital-and-erasmus-supports-teaching-excellence.html

Брошура програма:

https://www.kmkpad.org/fileadmin/Dateien/download/vh/TCA/2023/FachtagungMai/Programmheft_GreenDigital_2023_small.pdf

Агенда:

https://www.khttps://www.kmk-pad.org/fileadmin/Dateien/download/vh/TCA/2023/FachtagungMai/Draft-Programme_20042023_UPDATE.pdf

Презентација наше школе  – група 1:

https://www.kmkpad.org/fileadmin/Dateien/download/vh/TCA/2023/FachtagungMai/Projektpraesentationen/I1_Aleksic_Let_s_change_ourselves.pdf