Ја раСТЕМ у Великом Орашју – СТЕМ час у 4/4

Наставница енглеског језика, Александра Алексић, данас је одржала први у низу планираних СТЕМ часова који имају за циљ промоцију науке, технологије инжињерства и математике међу ученицима најмлађих разреда. Данашња тема била је Нанотехнологија. Сам појам на почетку часа био је аполутно напознат и недокучив ученицима али је након низа једноставних огледа и активности ова јако важна научна дисциплина ученицима постала појмљива и веома занимљива. Ученици су примењујући постојећа знања из математике и природе и друштва, постепено прихватили концепт постојања оку невидљивих елемената и материје. Активно и веома радо ангажовање у понуђеним задацима на часу показују да је њихово интересовање за СТЕМ велико.

Енглески појам СТЕМ јавља се као акроним, који упућује на неколико академских дисциплина: наука (science), технологија (technology), инжењеринг (engineeringг) и математика (mathematics).

Према мишљењу бројних стручњака, СТЕМ вештине је потребно развијати на свим узрастима у свим школама, без обзира на професионално-образовни профил за који би се ученик определио.
Бројни примери из свакодневног живота подстичу светске стручњаке да стално указују колико су СТЕМ знања важна и колико је битно да савремене образовне институције ова знања и предмете учине једнако доступним свима.
Колико је СТЕМ важан за образовање, показују иницијативе образовних система свих земаља на планети која подсећају на значај поменуте четири науке, не само за напредак појединца, већ за друштво у целини.