„Обогаћен једносменски рад“ у нашој школи

На основу одобрења Министарства просвете, науке и технолошког развоја од септембра ове године почела је реализација пројекта „Обогаћен једносменски рад“ у нашој матичној школи. Припремљен је план активности за које се сматрало да ће ученицима бити занимљиве и да ће им бити добра подршка учењу. Идеја је да се ученицима понуде добро осмишљене активности како би кроз помоћ у изради домаћих задатака што боље разумели школско градиво. Креативне радионице ће допринети њиховом свеукупном развоју.

За ученике од 1. до 4. разреда обогаћен једносменски рад подразумева следеће активности:


 Помоћ при изради домаћих задатака, обнављање обрађених наставних садржаја, рад на занимљивим задацима логичког типа и слично
 Креативна радионица „Маштарија“
 Креативна радионица „Моћ речи“- (српски језик и култура говора)
 Креативна радионица „Ала је леп овај свет“- (свет око нас, природа и друштво,екологија)

Учествовањем у овим радионицама ученици су у могућности да развијају своју машту и креативност, да ликовним материјалом и техником по избору изразе своје замисли и доживљаје, да преобликују употребне предмете мењајући им намену.
Упознавањем животне средине из неког другог угла развијају своје сазнајне, физичке, социјалне и креативне способности, а истовремено спознају и граде ставове о вредности средине и друштвене заједницеу којој одрастају.
Због актуелне пандемијске ситуације овакав вид наставе за сада се спроводи онлајн.

Учитељица Александра Маринковић која води ове радионице истиче да се ученицима свиђа да и након школе наставе дружење са својим другарима у онлајн учионицама. Ученици су били веома активни и креативни.
У оквиру радионице „Ала је леп овај свет“ ученици 4. разреда су поред обнављања и продубљивања знања из природе и друштва имали задатак да сами дизајнирају заставу наше школе.

У прилогу су неки од многобројних креативних радова ученика.

Ово је победнички рад ученице Таре Димитријевић 4/1.