Час фотографије

          У Галерији Дома културе „Влада Марјановић“ у Старом Селу тренутно се одржава изложба фотографија младог аутора Марка Богдановића. Марко је мештанин Старог Села и јавности познатији по својим глумачким остварењима у оквиру локалног аматерског позоришта. Изложбом фотографија талентовани глумац представио је публици још један свој дар и уметничко ангажовање.
          Предметна наставница ликовне културе, Снежана Гроздановић, искористила је поставку за одржавање часа са ученицима  V3 одељења у галеријском простору. У току посете изложби, ученици су детаљно погледали изложене фотографије и избор мотива, а потом су имали радни део часа који се састојао од предавања. Обрађене су теме изменљивих објектива и тела фото-апарата путем очигледно-показне методе употребе апарата, поделе апарата и фотографија на аналогне и дигиталне, оптика мобилних телефона, жанрови фотографија, могућности фото-конкурса и онлајн продаје фотографија, ликовни елементи и композиција у фотографији и корелација са ликовном уметности,  али и понашање посетиоца у галеријским просторима и музејима. На крају посете, ученици су направили индивидуалне аудио запасе својих запажања и импресија  у циљу развоја ликовне естетике, дискусије и креативног мишљења.

          Посета је била инспиративна и прибилижила је ученицима још једну грану уметности путем очигледене наставе, у циљу даљег самосталног бављења и истраживања области фотографије.