Редован састанак Тима за пројекте у ОШ "Карађорђе"

У нашој школи се Тим за пројекте редовно састаје и договара око планирања и припрема за пројекте, прати реализацију постојећих пројеката и континуирано размењује информације о стручном усавршавању у оквиру спровођења пројеката у оквиру школе на националном и међународном нивоу.

Данас су чланови Тима за пројекте, у оквиру свог редовног састанка у просторијама наше школе, разговарали о предстојећим активностима. Састанак је успешно завршен.