„ГМО и објашњење тог појма „- Предавање компаније „Супериор“ у ОШ „Карађорђе“

Директор компаније „Супериор“ одржао је предавање ученицима седмог разреда на тему шта је то ГМО храна и у току предавање говорио о еколошком приступу производњи хране са освртом на гмо, органик и интегралну производњу. Објаснио је ученицима ове појмове и утицај и везу ових врста производње на биодиверзитет.