Breadcrumbs



ОШ "Карађорђе" - В.Плана

 

Поштовани,

обзиром да поједини  "душебрижници" и  даље изражавају  "забринутост"  за  стање  фискултурне  сале у издвојеном  одељењу  наше  школе у Старом Селу издајем следеће:  

 

                                                            С   А   О   П   Ш   Т   Е   Њ   Е  

 

Како  је  комисија  за  утврђивање  недостатака  на  фискултурној  сали у  Старом  Селу(РЕШЕЊЕ  br.224/14) у саставу : Петровић  Иван, дипл. арх.  и  Јанковић  Миодраг, дипл. ел.инг, записником зав. бр. 115/15  утврдила чињенично  стање на  наведеном  објекту, дописом Основне  школе "Карађорђе" - Велика Плана, зав. бр.168/15 обавештен  је  извођач  радова предузеће  за инжињеринг, трговину  и грађевинарство   д.о.о.  ИТГ, ул. Излетничка  6/3, 11300  Смедерево, које  је  у  Законском  року отпочело  радове  на  санацији недостатака, а по  записнику горе  именоване  комисије.

Обавештавам  јавност  да  су  у  току  радови  на  реконструкцији  хидрантске  мреже,  као  и  замени дела паркета  по ободу  сале.

Напомињем  да  сви  новонастали  трошкови  падају  на  терет  извођача радова, обзиром  да  су  сви  уочени недостаци  настали  док  је  објекат  био  у  гарантном  року.

С  поштовањем.

У  Вел.Плани, 30.05.2015.год.

                                                                                                                                           ДИРЕКТОР ШКОЛЕ 

                                                                                                                                         Александар Скачков                                                                      


Powered by Free Joomla Templates & Best Joomla Hosting provided by Cheap Sprint Phones and Cheap Perfumes
(Copyright © 2011)