ИСТОРИЈА

Ученици петог разреда су на часовима историје обрадили тему Култура народа Старог истока са наставницим историје Надом Марјановић-Дакић.