Дечија недеља – Обогаћен једносменски рад – Страни језици

Часови корелације енглеског и француског језика током обележавања Дечије недеље у матичној школи ,,Карађорђе“ и активности Шарања дворишта кредом у боји и прављење полигона за игру.