Тематска недеља на часовима енглеског језика у подручним школама ОШ,,Карађорђе“

Реализоване активности у оквиру тематске недеље на часовима енглеског језика ученика од 1.-4.разреда подручних школа. Предметни наставник – Александра Алексић.