Etwinning пројекат ‘I design toys’ који се реализује у ОШ ,,Карађорђе“ у Бресју

На првом састанку наставници учесници пројекта су се упознали, приложили потписане сагласности родитеља за учешће ученика у пројекту и разматрали су предлоге за лого пројекта. Партнери на пројекту су наша школа из Србије и школе из Турске. У овом пројекту учествују наставнице разредне наставе Александра Маринковић и Весна Ракобрадовић-Милошевић. Пројекат је планиран да траје од јануара до јуна.

https://school-education.ec.europa.eu/en/etwinning/projects/i-desing-toys/twinspace/pages