Огледни час у матичној школи

У петак, 14. октобра 2022. године, наставница енглеског језика, Весна Jaquet одржала је огледни час у одељењу 6/2 у матичној школи. Овај час предстаљао је иновативни и несвакидашњи приступ уобичајеној наставној јединици – утврђивање граматичких појмова. Ученици су кроз нове методе и занимљиве ИКТ и креативне активности провежбали употребу садашњег времена.

Иновације у настави представљале су рад по станицама. Оваква организација подразумева да сви ученици у различитим временским интервалима раде на онолико станица колико планирамо активности у току часа. Ученици су подељени по групама и свака група ради једну активност у одређеном временском периоду. Групе се ротирају и наизменично раде различите активности тако да до краја часа све групе прођу све станице.

Станица Наставник била je прва за ученике којима треба додатна помоћ у раду.

Станица Компјутер била је почетна ученицима чије је знанје енглеског језика на напредном нивоу а на станици Материјали ученици су кроз мануелне и креативне активности обнављали употребу Present Simple и Present Continuous.

Часу је присуствовао велики број наставника наше школе пошто се ова метода може приемнити у оквиру свих предмета. Поред колега, час су посматрали школски педагог, школски психолог, директор и заменик директора.

Позитивна ученичка евалуација потврдила је да се овакав метод савладавања уобичајеног али понекад и тешког и неразумљивог граматичког проблема, допада ученицима. Они су истакли да им се свиђа то што су активности биле динамичне и интерактивне. На првом месту помињали су могућност да раде у тиму и тако брже уче и напредују.