ЕРАЗМУС + новости


Као координатору великог и успешног Еразмус+ пројеката који се већ две године реализује у нашој школи колегиници Гордани Радовановић одобрено је учешће на TCA семинару у Пољској. Она ће представљати нашу школу и наш пројектни тим на међународном семинару који се одржава се у Варшави од 5 – 9. октобра 2022. године под називом „Partnerships for Cooperation – how to plan an excellent project for primary schools located in rural or remote areas” („Парнерства за сарадњу- како планирати одличан пројекат у основним школама у сеоским и удаљеним срединама“)

У оквиру овог семинара сви учесници, који су иначе већ имали искуства у писању и реализацији великих пројеката, имаће прилику да додатно усаврше своје компетенције за вођење пројекта. Од учесника овог догађаја се очекује да поделе своје, али и добре праксе својих установа и организација са осталим учесницима догађаја и да стечено искуство и знање, по повратку, прошире међу својим колегама у установама и организација у којима раде. Чланови нашег школског тима су у контакту са координатором и заједно разрађују могуће теме за будући пројекат стратешких партнерстава. Колегиница Гордана Радовановић на међународном скупу учествујући у различитим радионицама успоставља контакте за нова партнерства и размењује пројектне идеје наше школе са колегама из десетине европских земаља које су учесници овог догађаја.

У наставку су фотографије са тренутног семинара у Варшави:

Колегинице Весна Алексић и Наташа Михаиловић, гостовале су на РТВ Плана и сјајно представиле последњу посету наше школе партнер школи у Словачкој.

У наставку је линк ка овој вести: https://youtu.be/0qMswpwXWkw