Стручни скуп ‘Саветовање’ на тему климатских промена у оквиру Еко-школе ОШ ‘Карађорђе’

Амбасадори одрживог развоја и УГ Златиборски круг и Миксер припремили су образовани пакет ‘Климатски пакет’ преведен и прилагођен условима у Србији. Тема су климатске промене. Акредитовани стручни скуп путем интернета под називом ‘Саветовање’ је организовано 6.3.2021. године за наставнике разредне наставе и 13.3.2021.године за наставнике предметне наставе. Оба пута су наставници из наше школе пратили стручни скуп и сазнавали на који начин овај пакет могу користити са ученицима. Пакет се састоји из 3 Поглавља и новог поглавља Водич за наставнике где је детаљно методолошки представљено како користити ‘Климатски пакет’ за разне узрасте, од предшколског до средњошколског узраста.