"ЗА ТВОЈ СИГУРАН КОШ"- АДАПТАЦИЈА КОШАРКАШКИХ КОНСТРУКЦИЈА У ОШ "КАРАЂОРЂЕ" У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА КОШАРКАШКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ

Кошаркашки Савез Србије у сарадњи са ФИБА у наредном периоду а до краја маја 20020.године реализоваће део активности пројекта „Адаптација кошаркашких структура спортских дворана у школамау Србији“ – ЗА ТВОЈ СИГУРАН КОШ.

У наведеном периоду предвиђена је и обезбеђена су финансијкса средства за адаптацију 9 школа у Србији. Пројекат ће бити реализован преко кошаркашких клубова а уз помоћ Регионалних Кошаркашких Савеза. Управни одбор КСС, на предлог Бошка Аџића, координатора пројекта „За Твој Сигуран Кош“, на својој седници одржаној 13.01.2020. године донео је одлуку којом је прихватио захтев основне школе „Карађорђе“ за адаптацију кошаркашких структура у овој школи. Адаптације ће бити рализоване до краја маја 20020. године. О очекивном датуму реализације, школа ће бити додатно обавештене од стране координатора пројекта.