„Мали“ предузетници

Једна од активности које се у нашој школи  остварују уз подршку Тима за самовредновање и развојно планирање  јесте и упознавање ученика са локалним предузећима, домаћинствима и занимањима њихових родитеља и познаника. 

Идеја је да се сваке школске године ученицима  представи неко из локалне средине – родитељи, суседи, пријатељи – и упозна   их са својим занимањем. Крајем претходне школске године ученици 4. разреда из Великог Орашја посетили су фарму кока носиља  на позив породице свог другара Михаила. 

Михаило је представио другарима процес производње јаја на имању својих родитеља.

Следећег дана ученик Вукашин Пешић повео нас је у обилазак  родитељског предузећа за производњу кора и производа од теста и упознао нас са процесом настајања поменутих производа.